Erkende boekhouders & fiscalisten

Onze Diensten

Zelfstandigen & vrije beroepen

U heeft een bloeiende en rendabele onderneming. En dus kunt u het zich als zelfstandige niet veroorloven om lange tijd buiten strijd te zijn. 

Gelukkig bestaan er heel wat manieren om zowel uzelf als uw zaak extra te beschermen tijdens uw eventuele arbeidsongeschiktheid. 

Met een verzekering gewaarborgd inkomen beschikt u over een inkomensbescherming en komt het levenscomfort van uw gezin niet in het gedrang. Bent u omwille van ziekte of een ongeval niet meer in staat om zelf beslissingen te nemen? Via een zorgvolmacht kunt u een vooraf aangestelde persoon het vertrouwen geven om het beheer van u (tijdelijk) over te nemen. 

Maar ook het beheer van uw aandelen legt u maar beter vast. Misschien zijn uw kinderen bij uw overlijden nog te jong en wilt u uw partner het volle beslissingsrecht geven. Een aandeelhoudersovereenkomst of een wijziging van uw huwelijkscontract kan dan een mogelijke oplossing bieden. 

En hoewel uw pensioen misschien nog niet meteen voor de deur staat, is het ook hier belangrijk om reeds de nodige stappen te ondernemen. Wij maken graag samen met u een pensioenplanning op en stippelen het traject uit om het noodzakelijke pensioenkapitaal op te bouwen.

Of U bent van plan om binnenkort te starten als zelfstandige of met een vrij beroep of hebt reeds uw eerste stappen in die richting gezet? Dan begeleidt ons team van specialisten u graag in uw keuze en dit op elk moment van uw activiteit. Bij de opstart van uw activiteit komt namelijk heel wat kijken. Wat bijvoorbeeld met de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen of de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds? Maar ook financieel dient het plaatje te kloppen. Zal de huidige financiering voldoende zijn? Is er nood aan een bijkomend overbruggingskrediet en wanneer vraag ik dit het beste aan? 

Door ons ruime aanbod aan ondersteunende diensten en onze jarenlange kennis en ervaring werken wij steeds aan een oplossing op maat. Of u nu alleen aan de slag wilt of dat liever doet samen met anderen, met een specialist van De Graef Linsen & Co onder de arm kunt u op beide oren slapen.