Erkende boekhouders & fiscalisten

Nieuws

Archief

Terug
Nieuws
19 maart 2020

Update inzake steunmaatregelen Corona-crisis

De Vlaamse overheid heeft gecommuniceerd inzake de Hinderpremie en het overbruggingsrecht. We vatten deze communicatie (tot op heden) even beknopt samen :

Eénmalige Hinderpremie :

Voor wie ?

 • Elke onderneming die verplicht is te sluiten nav Corona-crisis

Hoeveel ?

 • Bij volledige en gedwongen sluiting 4000 euro

 • Sluiting in het weekend (dus open tijdens de week) 2000 euro

 • Het bedrag van 2000 euro of 4000 euro is éénmalig en geldt voor de periode van de verplichte sluitingsdag tot en met 03/04/2020

 • Bij verlenging van de sluitingsperiode een premie van 160 euro per sluitingsdag

Hoe vraag je de corona hinderpremie aan ?

Aanvragen kan enkel online. De toepassing is nog in volle ontwikkeling.

De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan. De aanvraag  dient online ingediend te worden ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode. 

De aanvraag kan enkel worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming met behulp van zijn of haar e-ID of andere digitale sleutel. Er is geen andere (papier, e-mail, ...) manier mogelijk om de premie aan te vragen.  

Overbrugginsrecht :

Voor wie ?

 • Voor elke zelfstandige met hoofdverblijfplaats in België

 • die geen aanspraak maken op enig ander vervangingsinkomen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen,…)

 • die zelfstandig zijn in hoofdberoep, helper zelfstandige of meewerkend echtgenoot/echtgenote in het kwartaal waarin het feit zich voordeed en minstens de drie voorafgaande kwartalen

 • Geen enkele beroepsactiviteit meer hebben (dus volledig non-actief)

 • In het kwartaal waarin het feit zich voordeed, en de drie voorafgaande kwartalen waren er sociale bijdragen verschuldigd

 • In de laatste 16 voorafgaande kwartalen minstens 4 kwartaalbijdragen betaald hebben

Hoeveel ?

 • Zonder gezinslast : 1.291,69 euro per maand

 • Met gezinslast : 1.614,10 euro per maand

 • Maximaal gedurende 12 maanden (en mits aantonen van non-activiteit)

 • Zo er een periode van minstens 7 dagen aansluitend gesloten is bedraagt deze premie 25%, bij 14 dagen 50% en bij 21 dagen 75>#/p###

Hoe aanvragen ?

Via je sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de activiteit werd stopgezet

Opmerking :

Bij toepassing van het overbruggingsrecht behoudt men maximaal gedurende 4 kwartalen het volledige recht op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheid. Er worden in deze periode wel geen pensioenrechten opgebouwd.

Kantoor De Graef – linsen en co staat steeds te uwer beschikking voor meer informatie of bijstand