Erkende boekhouders & fiscalisten

Nieuws

Archief

Terug
Nieuws
17 maart 2020

Fiscale en sociale maatregelen nav CORONA-CRISIS

Inzake sociale lasten zelfstandigen

Mogelijkheid 1

Een zelfstandige kan in hoofd- en bijberoep 2 kwartalen (1ste en 2de kwartaal 2020) opschuiven naar 2021, pensioenrechten, verzekering ziekenfonds, kinderbijslag , ed. blijven in deze situatie volledig in orde.

Aanvraag in te dienen voor 15/06/2020 bij je sociaal verzekeringsfonds, een jaar uitstel voor kwartalen 01 en 02/2020 is mogelijk

Mogelijkheid 2

Volledige en blijvende vrijstelling kwartaal 1 en 2 van 2020 kan ook bij verminderde bewezen omzet. Zo er 2 kwartalen per jaar betaald worden is dit voldoende voor behoud van pensioenrechten over dat jaar en de pensioenleeftijd niet te laten opschuiven. Aanvraag via je sociaal verzekeringsfonds , in te dienen voor 15/06/2020 .

Inzake vergoedingen voor zelfstandigen

Overbruggingsrecht bij sluiting

De zelfstandige heeft de mogelijkheid deze aan te vragen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Dit houdt het volgende in als vergoeding :

Per 7 kalenderdagen bewezen definitieve sluiting nav Corona bedraagt dit 322,00 euro, met gezinslast 403,00 euro (niet voor starters, starter is max 3 of 4 kwartalen activiteit)

Vlaamse hinderpremie bij volledige of gedeeltelijke gedwongen sluiting

Iedere zelfstandige heeft recht op 4000 euro éénmalig bij gedwongen en bewezen volledige sluiting tem 03 april 2020 .Bij eventuële verlenging na deze datum 160,00 euro per dag .

Bij een gedeeltelijke sluiting (gedwongen in ’t weekend , open gedurende de weekdagen) is een eenmalige premie van 2.000,00 euro met een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag bij verlengde sluiting na 21 dagen .

VOOR MEER INFORMATIE ZIE WEBSITE VLAIO

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus


Deze 2 steunmaatregelen zijn samen te combineren.

Inzake waarborgen en zekerheden

Participatie Maatschappij Vlaanderen :

Deze voorzien in een budget van 100 miljoen euro ter ondersteuning van deze crisis :

Concreet :

PMV kan ook aanvraag behandelen voor waarborg van niet bancaire schulden (bvb bestaande schulden bij leveranciers, leasing maatschappijen etc…)

Goedkeuring wordt geval per geval bekeken

Crisiswaarborg :

Via Vlaio kan er ook een overbruggingskrediet aangevraagd worden om bestaande schulden op te vangen. Aanvraag dient te gebeuren via Vlaamse Overheid (Vlaio.be).

Aan te vragen via internet. Beschikbaar vanaf 24 maart 2020.

Inzake belastingen en BTW aangelegenheden

Belastingen en BTW en bedrijfsvoorheffing :

Inzake aflossingsplannen BTW en belastingen (zowel personenbelasting als vennootschapsbelasting)

De spreiding voor BTW en belastingen wordt toegekend, en dit zonder verhogingen en /of intresten. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande regelingen. Aanvraag schriftelijk via Dienst Invordering FOD Financiën

Voor bedrijfsvoorheffing dient er spreiding van betaling aangevraagd te worden middels je sociaal secretariaat indien aangesloten of eventueel via ons kantoor

Inzake sociale wetgeving en tewerkstelling

Tijdelijke werkloosheid :

In de corona-crisis is het mogelijk om zowel voor arbeiders (zoals steeds) als voor bedienden een werkloosheid wegens overmacht aan te vragen. Er blijft de mogelijkheid van de normale economische werkloosheid, doch ook specifiek voor Corona is er de “overmachtpremie”

Concreet :

Personeel, ook bedienden kunnen in “werkloosheid door overmacht” (en in dienst blijven) en betaald worden door de overheid. De vergoeding bedraagt 70% van het gemiddelde loon. Deze aanvragen dienen te worden gedaan middels een elektronische aangifte bij de RVA. Gelieve Uw sociaal secretariaat te contacteren hiervoor.

Bedrijven die nu een procedure lopende hebben voor economische werkloosheid, kunnen in tussentijd (dus tot goedkeuring van deze aanvraag) ook op deze regel beroep doen.

Indieningstermijnen inzake BTW en fiscale verplichtingen

We staan in verbinding met de diensten van de BTW en belastingen teneinde de richtlijnen te bekomen inzake deze verplichtingen en termijnen. Zodra we inzake meer informatie hebben zullen we deze laten geworden aan al onze klanten middels mail.

Kantoor De Graef – Linsen & Co blijft uiteraard te Uwer beschikking en is druk bezig met het doornemen van de regels en maatregelen teneinde U terdege te kunnen bijstaan bij de aanvragen en verplichtingen inzake deze maatregelen. We blijven ter beschikking per mail en-/of telefoon op de gewone kantooruren

Maandag tem donderdag van 08h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h30

Vrijdag van 08h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h15

Zaterdag en zondag gesloten