Erkende boekhouders & fiscalisten

Nieuws

Archief

Terug
Nieuws
20 april 2020

Coronavirus - Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.

Btw

Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020.

Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor de maand april: termijn verlengd tot 15 juli 2020.

Dit is een update van het actualiteitsbericht van 18.03.2020.

Even ter herinnering :

Ook de BTW aangifte voor kwartaal 01/2020, evenals de btw-aangifte voor de maand maart 2020 geniet een uitstel van indiening tot en met 07/05/2020. De betaling van de btw is in deze beide gevallen ook uitgesteld naar 20/06/2020, en dit zonder boete.

De BTW listing over 2019, normaal in te dienen op 31/03/2020, is uitgesteld tot 30/04/2020.

Bron : ministerie van Financiën

WIJZIGINGEN INZAKE HET OVERBRUGGINGSRECHT

Het overbruggingsrecht onderging enkele wijzigingen. Vanaf nu is dit eveneens toegankelijk voor zelfstandigen in bijberoep. Zo het jaarlijks belastbaar inkomen zit tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro, en op voorwaarde dat ze minstens 7 dagen sluiten. Ook zelfstandigen in bijberoep die een pensioen ontvangen kunnen hiervan mogelijk genieten (zo voldaan aan enkele voorwaarden). De uitkering bedraagt maximaal 645.85 euro per maand (zonder gezinslast) of 807,05 euro (met gezinslast).

CORONA COMPENSATIEPREMIE (wijziging op 14/04/2020)

Zo een onderneming niet gedwongen gesloten is (gedwongen sluiting nav Corona), en toch een zwaar omzetverlies moet verwerken, kan ze mogelijk beroep doen op de compensatiepremie. Deze is éénmalig en bedraagt 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep. Deze kan ook voor zelfstandigen in bijberoep en bedraagt dan 1.500 euro. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is een omzetverlies van minstens 60% in de periode 16/03/2020 tem 30/04/2020. Deze periode wordt vergeleken met dezelfde periode in 2019. Zo bvb in 2019 deze periode gelijk viel met een ziekte of zwangerschap, mag de betrokken zelfstandige een andere referteperiode nemen. Als zelfstandige in bijberoep dient het belastbaar inkomen zich te situeren boven 13.993,78 euro.

Deze premie is pas aan te vragen na 1 mei 2020 en wordt geval per geval bekeken door Vlaio in functie van de geldende voorwaarden

Bron : Vlaio en Fod economie