Erkende boekhouders & fiscalisten

Boekhouding & Fiscaliteit

Wij denken met u mee en brengen pro-actief passende adviezen uit

Starters

Ik start een zaak of denk er over na

Ontdek meer

KMO’s & vennootschappen

Ik wil gericht en duurzaam groeien

Ontdek meer

Zelfstandigen & vrije beroepen

Ik streef naar de ideale balans

Ontdek meer

NIEUWSFLASH

08-06-2020: BTW AANPASSINGEN VOOR DE HORECA NAV DE HEROPENING NA CORONA-LOCKDOWN

Zaterdag 05/06/2020 heeft de zogeheten “superkern” (dat zijn de voorzitters van de partijen die de regering vormen, aangevuld met de partijen die de volmachtenregering steunen) beslist dat de Horeca die vandaag 08/06/2020 terug zijn deuren mag openen, enkele steunmaatregelen in de vorm van BTW verlagingen kan genieten, en dit tot eind 2020.

DEZE REGELING GAAT IN OP 08/06/2020 EN DOOFT UIT OP 31/12/2020.

Lees meer

20-04-2020: Coronavirus - Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.

Btw

Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020.

Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor de maand april: termijn verlengd tot 15 juli 2020.

Dit is een update van het actualiteitsbericht van 18.03.2020.

Lees meer

20-03-2020: Update inzake Corona-crisis

Er wordt op heden nog druk onderhandelt om verdere uitbreidingen/aanpassingen inzake hinderpremie en overbruggingsrecht of andere steunmaatregelen te bekomen .

U kan steeds ons kantoor contacteren voor verdere informatie of bijstand !!!

KANTOOR DE GRAEF – LINSEN BLIJFT UW ONTZORGER IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN

19-03-2020: Update inzake steunmaatregelen Corona-crisis

De Vlaamse overheid heeft gecommuniceerd inzake de Hinderpremie en het overbruggingsrecht. We vatten deze communicatie (tot op heden) even beknopt samen:

Eénmalige Hinderpremie :

Voor wie ?

  • Elke onderneming die verplicht is te sluiten nav Corona-crisis

Hoeveel ? 

  • Bij volledige en gedwongen sluiting 4000 euro 
  • Sluiting in het weekend (dus open tijdens de week) 2000 euro
  • Het bedrag van 2000 of 4000 euro is éénmalig en geldt voor de periode van de verplichte sluitingsdag tot en met 03/04/2020
  • Bij verlenging van de sluitingsperiode een premie van 160 euro per sluitingsdag

Hoe vraag je de corona hinderpremie aan?

Aanvragen kan enkel online. De toepassing is nog in volle ontwikkeling. 
De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan. De aanvraag  dient online ingediend te worden ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode. 

De aanvraag kan enkel worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming met behulp van zijn of haar e-ID of andere digitale sleutel. Er is geen andere (papier, e-mail, ...) manier mogelijk om de premie aan te vragen.  

VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Lees meer

18-03-2020: Fiscale en sociale maatregelen nav CORONA-CRISIS

Inzake sociale lasten zelfstandigen

Mogelijkheid 1

Een zelfstandige kan in hoofd- en bijberoep 2 kwartalen (1ste en 2de kwartaal 2020) opschuiven naar 2021, pensioenrechten, verzekering ziekenfonds, kinderbijslag , ed. blijven in deze situatie volledig in orde.

Aanvraag in te dienen voor 15/06/2020 bij je sociaal verzekeringsfonds, een jaar uitstel voor kwartalen 01 en 02/2020 is mogelijk

Mogelijkheid 2

Volledige en blijvende vrijstelling kwartaal 1 en 2 van 2020 kan ook bij verminderde bewezen omzet. Zo er 2 kwartalen per jaar betaald worden is dit voldoende voor behoud van pensioenrechten over dat jaar en de pensioenleeftijd niet te laten opschuiven. Aanvraag via je sociaal verzekeringsfonds , in te dienen voor 15/06/2020 .

Lees meer

Hoe wij u en uw KMO kunnen helpen?

Samen met u bekijken onze adviseurs alle kanten van uw bedrijf om zo te komen tot succesvolle oplossingen.

Maak nu een afspraak