Vlaamse renovatiepremie omgedoopt tot belastingvermindering

Geen tegemoetkomingen meer voor renovatie? Toch wel, maar anders en later.

Begin 2014 werd de Vlaamse renovatiepremie nog uitgebreid tot gebouwen met een andere functie die worden omgevormd tot woning, en tot bestaande woningen die worden opsplitst in meerdere wooneenheden.
De uitbetaling van de premie gebeurde in één keer, binnen de vier maanden na goedkeuring.

In 2015 wordt de Vlaamse renovatiepremie echter een belastingvermindering/belastingkrediet die drie schijven toegekend.

U ontvangt nog wel hetzelfde bedrag, maar later.

Fiscaal voordeel aan dezelfde voorwaarden

De Vlaamse regering wil iedereen die in aanmerking komt voor een renovatiepremie het fiscale voordeel bij renovatie toekennen. De voorwaarden voor deze belastingvermindering/belastingkrediet en de lijst van werken die in aanmerking komen, blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie.
– De woning moet minstens 25 jaar oud zijn en liggen in het Vlaamse gewest. Kamers en studentenkamers komen niet in aanmerking, ook al is het gebouw minstens 25 jaar oud.
– De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking worden genomen, moet minstens 10.000 EUR bedragen, exclusief btw. De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal drie jaar oud zijn.
– Verder worden er ook inkomensvoorwaarden gesteld.
Het inkomen voor alleenstaanden zonder personen ten laste mag niet meer bedragen dan 40.600 EUR en voor alleenstaanden met één persoon ten laste is dit 57.990 EUR, te verhogen met 3.250 EUR per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.
Voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden gelden volgende inkomensgrenzen sinds 1 januari 2014: 57.990 EUR te verhogen met 3.250 EUR per persoon ten laste op het moment van de aanvraag.
Men kijkt naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat. Voor aanvragen in 2015 is dit het inkomen van 2012.

Uitbetaling belastingvermindering

De aanvraag voor de belastingvermindering gebeurt bij Wonen-Vlaanderen. Zij zorgen bij goedkeuring voor een attest. Het attest voor de belastingvermindering zal u (pas) vanaf de zomer van 2015 kunnen aanvragen. Dat attest moet u voegen bij uw belastingaangifte van 2016 (inkomstenjaar 2015). Begin 2017 wordt de eerste schijf uitbetaald, de tweede het jaar erop en de derde het jaar daarop.

De nieuwe regeling is een belastingkrediet. D.w.z. dat als u weinig of geen belastingen betaalt, het voordeel toch wordt uitbetaald.
Over de gevolgen van de verkoop van uw woning in de periode van de drie jaar waarin dit fiscale voordeel geldt, is nog geen definitief standpunt ingenomen.

Verdere details zijn te vinden op: www.wonenvlaanderen.be