Vlaamse ecologiepremie – nieuwigheden voor 2015

De ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse overheid aan ondernemingen voor milieu-investeringen en investeringen op energiegebied.

Binnen de ecologiesteunregeling bestaan twee steunregimes.

Enerzijds de EP-PLUS steunregeling die een limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst) met een 170-tal technologieën gebruikt die voor een ecologiepremie in aanmerking komen. De technologieën worden op basis van hun ecologiegetal ingedeeld in vier ecoklassen afhankelijk van het milieu- of energievoordeel van de technologie (A, B, C en D).

Anderzijds is er een steunregeling voor strategische ecologieprojecten (STRES), waarbij investeringen in groene spitstechnologie worden gesubsidieerd. De steunpercentages voor deze projecten werden medio 2014 op 0% gezet, maar met ingang van 1 januari 2015 kunnen opnieuw aanvragen ingediend worden.

 

Steunpercentages

Deze zijn afhankelijk van het type van investering, grootte van de onderneming,… Om de effectieve steun te bepalen moet het subsidiepercentage vermenigvuldigd worden met het meerkostenpercentage van de gekozen technologie.

 

EP-PLUS steunregeling

Type investering Steunpercentages
milieu energiebesparend WKK & hernieuwbare energie
Ecoklasse Ecogetal kmo go kmo go kmo go
A 9-6 25% 12,5% 25% 12,5% 25% 12,5%
B 4-3 10% 5% 10% 5% 10% 5%
C 2 5% 0% 5% 0% 5% 0%
D 1 5% 0% 5% 0% 5% 0%

Kleine en middelgrote ondernemingen die een inspanning leverden om een eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan te ondergaan en beschikken over een geldige scan op datum van indiening van de steunaanvraag kunnen daarenboven nog genieten van een subsidiebonus. Ondernemingen die op de datum van indiening van de steunaanvraag beschikken over een geldig milieucertificaat (erkenningslogo) of een gecertificeerd milieumanagementsysteem hebben recht op een subsidiebonus.

 

Steunregeling voor strategische ecologieprojecten (STRES)

  Type investering Steunpercentages
milieu energiebesparend WKK & hernieuwbare energie
Ecoklasse Ecogetal kmo go kmo go kmo go
A 9-6 45% 35% 70% 60% 55% 45%
B 4-3 35% 25% 50% 40% 45% 35%
C 2 25% 15% 30% 20% 30% 20%
D 1 15% 5% 15% 10% 15% 5%

De steun per onderneming voor beide categorieën is beperkt tot maximum € 1 miljoen per drie jaar.

 

Uitbetaling

De steun wordt in drie schijven uitbetaald:

  • een eerste schijf (30%) na de start van de investering (datum eerste factuur);
  • een tweede schijf (30%) nadat 60% van de investeringen zijn gerealiseerd;
  • een derde schijf (40%) na beëindiging van de investeringen en na controle van het dossier.

! De elektronische steunaanvraag moet vóór de start van de investeringen gebeuren.

! De ecologiepremie is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

! Zelfstandigen en eenmanszaken die onder het stelsel van de personenbelasting vallen, kunnen niet genieten van deze vrijstelling.

Voor verdere informatie kan u terecht bij het Agentschap Ondernemen – Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid – Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel