Versnelde invordering facturen bij slechte betalers?

Sinds juli ll. is de wet die voorziet in een versnelde invordering van onbetwiste facturen bij handelaars in werking getreden.

‘Versneld’? Deze incassomogelijkheid is een administratieve procedure die uiteindelijk door de rechtbank bekrachtigd wordt. Als alles meezit, heeft u zo binnen de twee maanden een “vonnis” waarmee u uw slechte betaler kunt dwingen om te betalen, hetgeen toch aanzienlijk sneller is dan bij een passage langs de rechtbank.

Deurwaarder als spilfiguur! Het is een deurwaarder die in eerste instantie een aanmaning zal sturen naar uw slechte betaler. Deze krijgt dan één maand de tijd om te betalen. Gebeurt er niets, dan stelt de deurwaarder een zgn. proces-verbaal van niet-betwisting op dat hij vervolgens aan de rechtbank bezorgt. Als alles correct verlopen is, dan zal de rechter dat pv dan zgn. uitvoerbaar verklaren. Het krijgt dan m.a.w. dezelfde waarde als een vonnis.

Let op! Dat pv kan wel ten vroegste acht dagen na de aanmaningstermijn van één maand opgemaakt worden. Uw klant heeft dus in feite één maand en zeven dagen om te betalen.

Wel via advocaat passeren! U kunt m.a.w. niet zelf naar een deurwaarder stappen met al uw onbetwiste facturen die niet betaald worden. Het is dus wel degelijk uw advocaat die uw deurwaarder de opdracht moet geven om deze versnelde procedure in gang te zetten.

Procedure kan ‘verstoord’ worden. Uw klant kan inderdaad nog alle kanten uit. De deurwaarder is immers ook verplicht om een modelformulier mee te sturen naar uw klant en die kan daarmee alsnog uw factuur betwisten en dan is het ineens gedaan met de pret. U zal dan m.a.w. toch nog naar de rechtbank moeten.

Let op! Uw klant kan via dat formulier ook een afbetalingsplan vragen en dan moet daar ook rekening mee gehouden worden, maar bon, dat is dan nog altijd beter dan niets natuurlijk…

Voor welke facturen kan het?

Alleen onbetwiste facturen! Dat is inderdaad de allereerste voorwaarde. Zodra de klant uw factuur betwist, kan een deurwaarder de versnelde procedure niet opstarten.

Alleen vervallen facturen! De factuur moet inderdaad ook al opeisbaar zijn. Geeft u uw klanten 30 dagen de tijd om te betalen, dan kunt u m.a.w. niet reeds na 10 dagen deze versnelde procedure laten opstarten. Dat is logisch uiteraard…

M.a.w. zet waar mogelijk op uw facturen dat ze contant betaalbaar zijn. De procedure kan dan onmiddellijk opgestart worden. Staat er ter zake niets op uw facturen, dan heeft de klant standaard immers een betaaltermijn van 30 dagen.

Alleen bij klanten-handelaars! Particuliere klanten of m.a.w. consumenten kunt u zo dus niet onder druk zetten. Daarvoor zal u nog altijd naar de rechtbank moeten.

Maximaal 10% extra? Dat is inderdaad ook voorzien bij deze wijze van invordering. Naast de hoofdsom kan de deurwaarder m.a.w. maximaal 10% extra opeisen bij wijze van interesten en schadebeding. Van belang is dus wat u ter zake voorzien heeft in uw algemene voorwaarden.