Verplicht vermelden van allergenen in niet-voorverpakte voeding

Vanaf 13 december 2014 moeten alle “zaken” die niet-voorverpakte voeding leveren of verkopen de consumenten informeren over de aanwezigheid van allergenen. Deze maatregel kadert in een Europese Verordening rond voedselinformatie aan consumenten en is complementair aan de reeds bestaande verplichtingen m.b.t. voorverpakte voeding.

Allergenen?

Het gaat om de 14 meest voorkomende allergie verwekkende stoffen, zoals eieren, melk, soja, glutenbevattende granen, schaaldieren, noten, selderij, mosterd, sesamzaad,…

Een volledige lijst vindt u terug op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@mixednews/documents/ie2divers/19097604_nl.pdf

Wie?

Deze verplichting geldt voor alle actoren die niet-voorverpakte voeding aan consumenten leveren. We denken hierbij o.a. aan:

– bakkerijen, slagerijen, viswinkels, kaaswinkels, kruidenierswinkels, …

– supermarkten,

– sandwichzaken, snackzaken, frituren, …

– restaurants, traiteurs, hotels, vakantiehuizen, …

– kantines in scholen, ziekenhuizen, bedrijven, …

Informatieverplichting

Het is de bedoeling dat de informatie over de allergenen altijd beschikbaar is voor de consument op de plaats van de aankoop en vóór de aankoop plaatsvindt.

De informatie mag zowel schriftelijk als mondeling worden meegedeeld aan de consument. In dat laatste geval moet er wel altijd een personeelslid in de zaak aanwezig zijn om je te informeren. Is dat niet het geval dan moet de informatie over de allergenen schriftelijk beschikbaar zijn: ofwel door de info duidelijk te afficheren, ofwel door te tonen waar de info beschikbaar is (bv. in een register op de toonbank).

De controle van de bepalingen uit het besluit zal worden uitgevoerd door het Federaal Voedselagentschap.

Bron: Europese verordening nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten – bijlage II met overzicht allergenen juncto Koninklijk Besluit van 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen