Verhoging vrijstellingsdrempel kleine ondernemingen naar 25.000 euro

Vanaf 1 januari 2016 zal het beperkt omzetcijfer voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen opgetrokken worden van 15.000 euro naar 25.000 euro.

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de wetteksten die deze wijzigingen bevatten nog niet gepubliceerd zijn en dat de overgang naar de drempel van 25.000 euro afhankelijk is van een machtiging van de Europese Raad.

Deze regeling is daarenboven.

De onderneming van wie het in 2015 gerealiseerd omzetcijfer 25.000 euro niet overschrijdt en die vanaf 1 januari 2016 wenst te genieten van de vrijstellingsregeling van belasting (artikel 56 § 2 van bet Btw-Wetboek. ) kan, indien zij aan alle toepassingsvoorwaarden voldoet, opteren voor deze regeling aan de hand van de bijgevoegde verklaring van overgang die tegen uiterlijk 15 december 2015 moet worden teruggestuurd naar het bevoegd Btw-controlekantoor.