Verbouwen aan 6 % BTW ?

 Werken die uitgevoerd worden aan een woning die minstens vijf jaar oud is, genieten onder bepaalde voorwaarden het verlaagd BTW-tarief van 6%.

Ouderdomsvereiste wordt opgetrokken! In het federaal regeerakkoord staat echter dat deze ouderdomsvereiste opgetrokken wordt naar tien jaar.

Pas vanaf 01.01.2016! De voorwaarde dat de woning minstens tien jaar oud moet zijn, geldt pas voor werken die uitgevoerd worden vanaf 1 januari 2016. M.a.w. voor alle werken die in 2015 nog gebeuren, volstaat het nog dat de woning minstens vijf jaar in gebruik is.

Hoe moet u tellen? Het BTW-tarief van 6% geldt voor verbouwingswerken aan een privéwoning waarvan de eerste ingebruikname ten minste vijf jaar aan de werken voorafgaat.

Het volstaat evenwel dat de woning voor het eerst in gebruik genomen werd in de loop van het vijfde kalenderjaar dat voorafgaat aan het tijdstip van opeisbaarheid van de BTW, dat is het moment van de voltooiing van de werken of een daaraan voorafgaande facturatie of (gedeeltelijke) incassering van de prijs (parl. vr. nr. 308, Claes, 13.01.2010).

Vb. Werd uw woning bv. in november 2010 in gebruik genomen, dan is ze In mei 2015 nog geen volle vijf jaar in gebruik, maar dan kan ze op dat  moment toch verbouwd worden tegen 6% BTW.

Verhuurt u een deel van uw woning aan uw vennootschap, dan geldt het 6%-tarief ook voor de werken in het privédeel en, als dat deel groter is dan de helft van het pand, zelfs voor de werken die betrekking hebben op het volledige pand (aanschrijving 86/006 nr. 45, 22.08.1986).