Taks op de beursverrichtingen voortaan ook op verrichtingen via een buitenlandse tussenpersoon

Eind 2016 werd last minute de “speculatietaks” – na een korte bestaansperiode – afgeschaft, maar aan de andere kant werd er ter compensatie voor de begroting  gesleuteld aan de taks op de beursverrichtingen, kortweg de beurstaks.

Zo kwam er vanaf 1 januari 2017 een verdubbeling van de plafonds inzake de berekening van beurstaks en werd de taks voortaan ook van toepassing verklaard op orders gegeven door een Belgische opdrachtgever (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en die in het buitenland afgehandeld worden.

Deze regeling viseert niet enkel transacties via bankinstellingen maar ook deze, die via het internet gebeuren bij buitenlandse organisaties, die een platform aanbieden aan Belgische beleggers.

De taks is verschuldigd door de ordergever, lees: uzelf, tenzij u kunt aantonen dat de buitenlandse tussenpersoon die betaald heeft. Doorgaans zal deze niet de nodige inspanningen daartoe leveren (niettegenstaande wettelijk verplicht) doen en zal u zelf actie moeten ondernemen!

Concreet zal u aangifte van belastbare verrichtingen moeten doen en de taks betalen en dit binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de maand waarin de taks werd verschuldigd.

Sancties?

De boete bij laattijdige aangifte is opgetrokken naar een 50 EUR per week vertraging,  maar er is wel een overgangsregeling voorzien. De boete blijft beperkt tot het oude bedrag van 12,50 EUR per week vertraging bij laattijdige aangifte tot 30 juni 2017. De boete verdubbelt naar 25 EUR per week bij laattijdige aangifte in de periode van 1 juli 2017 tot 31 december 2017. Vanaf 2018 geldt de volledige verhoogde boete van 50 EUR per week.

Nalatigheidsinteresten zijn bovendien meteen verschuldigd vanaf de dag waarop de betaling had moeten gebeuren.