regels inzake eigendomsvoorbehoud versoepeld

De regels inzake eigendomsvoorbehoud dat u als leverancier kunt maken, zijn sinds 1 december 2014 versoepeld.

Eigendomsvoorbehoud?

Eigendomsvoorbehoud komt erop neer dat U met uw klant expliciet afspreekt dat hetgeen u hem verkocht en geleverd heeft, toch nog van u blijft zolang hij uw factuur niet volledig betaald heeft.

Ook voor u nuttig?

Zeker, we denken bijvoorbeeld maar aan de situatie waarin uw klant failliet gaat en u nog niet betaald heeft.

Voortaan nog belangrijker dan vroeger omdat enkele strikte vereisten om het eigendomsvoorbehoud te kunnen inroepen, versoepeld zijn.

Zo is het niet langer vereist dat uw goederen nog ‘identificeerbaar’ zijn. M.a.w. u zal ook in geval van ‘bulk’-leveringen eigendomsvoorbehoud kunnen inroepen.

Een voorbeeld om te verduidelijken:

U bent bij een klant niet de enige leverancier van bepaalde goederen (bv. bomen aan een houtzagerij of metalen platen aan een metaalverwerkend bedrijf) en u levert in bulk. Na de levering is het voor dergelijke goederen weliswaar niet mogelijk om in de stock van uw klant ‘uw’ goederen met 100% zekerheid te identificeren.

Zelfs als uw klant de door u geleverde goederen in productie nam en ze dus ‘bewerkt’ zijn en niet meer in hun oorspronkelijke toestand in voorraad zijn, blijft dat eigendomsvoorbehoud spelen.

Is er van het hout in bovenstaand voorbeeld dat u heeft geleverd, inmiddels een kast gemaakt, dan gaat dat eigendomsvoorbehoud m.a.w. over op die kast.

Wel dient het eigendomsvoorbehoud expliciet vooraf afgesproken te zijn met uw klant. Om bewijsproblemen te voorkomen, is het aangewezen dit op papier te zetten. Dit kan u via uw algemene voorwaarden.

! Het is aangewezen om de clausule inzake eigendomsvoorbehoud ook op bestelbonnen, contracten,… te zetten en hiervan een ondertekend exemplaar te vragen aan uw klant. Indien het enkel in uw factuurvoorwaarden zou zijn opgenomen, zou de klant of zijn advocaat en/of de curator kunnen aanvoeren dat het eigendomsvoorbehoud niet tijdig was afgesproken en bijgevolg niet geldig is.

! Wie eigenaar blijft, blijft in principe ook het risico dragen van een goed. M.a.w. brandt het magazijn van uw klant af, dan is dat dus in principe uw probleem, want u was nog eigenaar… Dit kan worden opgevangen door in uw algemene voorwaarden te vermelden dat het risico reeds overgaat op de klant op het moment van de levering.

Zo ziet u maar dat het opstellen van ondubbelzinnige algemene (factuur) voorwaarden van belang kan zijn en doorgaans komt men hier pas achter als het te laat is, nl. als uw klant in financiële problemen zit.

Opstellen van algemene (factuur)voorwaarden is “stukwerk”, aangezien niet elke handelaar hetzelfde cliënteel heeft, in dezelfde sector actief zijn,… en er vaak specifieke regels en gebruiken gelden. Indien gewenst kunnen we u helpen bij het opstellen van algemene (factuur)voorwaarden.