Rechtspersoon die optreedt als bestuurder – BTW

In aanvulling op ons bericht van januari van vorig jaar inzake de BTW-plicht van rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen (Beslissing btw nr. E.T.125.180/2 d.d. 20 november 2014) deelde de FOD Financiën mee dat de invoering van deze maatregel (opnieuw) uitgesteld wordt en meer bepaald tot 1 april 2016.

Interpretatieve circulaire?

Sinds de aankondiging van de verplichte taxatie van de handelingen van de bestuurders/rechtspersonen, worden er tevens besprekingen gevoerd tussen de FOD Financiën en de voornaamste sector die door deze taxatie getroffen worden, nl. de financiële sector (banken, verzekeringen, fondsen,…).

Deze besprekingen zijn nog altijd aan de gang en werpen tal van vrij technische problemen op. De administratie stelt momenteel een circulaire op om de toepassing van deze taxatieregeling te verduidelijken in de verschillende situaties die zich kunnen voordoen. Dat verklaart waarom dit regime nogmaals uitgesteld wordt.

Enkele problemen die momenteel op tafel liggen en verder overleg vergen om de voornoemde circulaire te kunnen opstellen, zijn bv. de toepassing van eventuele vrijstellingen van de diensten van bestuurders van vennootschappen die bemiddelen in het domein van de verzekering of bestuurders van vennootschappen die gemeenschappelijke beleggingsfondsen beheren.

Een ander probleem dat al veel inkt heeft doen vloeien, is de mogelijkheid voor de bestuurders-rechtspersonen om een btw-eenheid op te richten met de vennootschappen die zij besturen en op die manier aan de btw-heffing te ontsnappen.

 

(Next Post) »