Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers: wat zijn de maximumbedragen?

Een vrijwilliger kan ofwel een reële ofwel een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen.

Reële onkostenvergoedingen kennen geen begrenzing, maar ze moeten natuurlijk gestaafd worden aan de hand van verantwoordingsstukken.
Voor reële kilometervergoedingen geldt wel een maximumbedrag per kilometer, nl.
– eigen wagen, motor of bromfiets : € 0,3363 / km, en
– eigen fiets : € 0,22 / km. Deze bedragen gelden nog tot eind juni 2017.

Forfaitaire onkostenvergoedingen hebben een maximum op dag- en jaarbasis. De grens ligt met ingang van 1 januari 2017 op respectievelijk € 33,36 en € 1.334,55.

Ter info. De wet heeft een combinatie van beide onkostenvergoedingen altijd verboden, maar er bestaat hierop één uitzondering : reële vervoerskosten kunnen gecumuleerd worden met de forfaitaire kostenvergoedingen en dit voor maximaal 2.000 kilometer op jaarbasis per vrijwilliger.

! De onkostenvergoedingen moeten steeds geïnventariseerd worden in een vrijwilligersregister.