Links

Op deze pagina kan je enkele nuttige links vinden. Onderstaande links bevatten nuttige informatie en kunnen je verder helpen met heel wat vragen.

My MinFin

https://eservices.minfin.fgov.be/mym-portal/public/citizen/welcome

Kruispuntbank Ondernemingen
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

BTW Nummer – Geldigheid
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do

Publicaties Vennootschappen
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm

Jaarrekeningen
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_01_01_00_00.htm?l=nl

Fiscale Schulden
http://ccff02.minfin.fgov.be/myminfin-hook/custom_jsps/selectLanguage.jsp?contextPath=/portal&lastPath=/public/citizen/welcome

RSZ Schulden
https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

FOD Financiƫn
http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/index.htm

Huurindexering
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/gezondheidsindex/

Publicaties VZW’s
http://www.ejustice.just.fgov.be/vzw/vzwn.htm

Ondernemend Vlaanderen
http://ewbl-publicatie.vlaanderen.be/

Pensioenberekening
http://www.onprvp.fgov.be/nl/futur/paginas/kenuwpensioen.aspx

Vragen ivm sociaal statuut als zelfstandige ?http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/structuur/statut_social_travailleurs_independants/#.UrABmqMVGM8

AUTOKOSTEN – Nieuwe Fiscale Regels 2018https://www.autogids.be/financieel-advies/fiscale-aftrekbaarheid-van-bedrijfsautos.html

Opzoeken Publicaties Staatsblad