gesplitste aankoop – ontsnappingsroute via grootouders?

Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement aan zee, terwijl de kinderen de blote eigendom kopen. Als de ouders overlijden, zal het vruchtgebruik uitdoven en aanwassen bij de blote eigendom van de kinderen zonder dat er één euro erfbelasting dient te worden betaald. Opdat alles fiscaal sluitend zou zijn is wel vereist dat (1) de kinderen het geld hadden om de blote eigendom te kopen, (2) ze het geld daarvoor gebruikt hebben en (3) de waardering vruchtgebruik-blote eigendom correct is.

In de praktijk is het bijna altijd zo dat de ouders kort vooraf een geldsom aan de kinderen schenken, zodat ze hun deel (de blote eigendom) kunnen betalen. Om later erfbelasting te vermijden is dan wel vereist dat de schenking aan de kinderen geregistreerd wordt en er 3 % schenkbelasting op betaald wordt (3,3 % in Wallonië).

… via opa en oma. En wat als de schenking vooraf gebeurt door oma en opa en niet door de ouders? Op het eerste gezicht lijkt dit een goede oplossing waarbij het fictieartikel 2.7.1.0.7. VCF of 9 W. Succ. niet speelt en de schenking vooraf dus niet geregistreerd moet worden. Toch zouden we deze techniek – om 3 % schenkbelasting uit te sparen – afraden, aangezien de fiscus hier mogelijk de algemene antimisbruikbepaling kan inroepen.