factuur – vermelding RPR – wijzigingen

RPR anders te vermelden op uw facturen?De gerechtelijke hervorming heeft onrechtstreeks ook gevolgen voor de verplichte vermelding van het zgn. RPR op uw facturen. Even kijken wat er dan wijzigt…  
 Wat is dat RPR? Dat is kortweg de afkorting van ‘rechtspersonenregister’. De plaats die na dit ‘RPR’ vermeld wordt, geeft aan onder welk gerechtelijk arrondissement uw vennootschap valt. Staat er m.a.w. op uw facturen ‘RPR Hasselt’, dan weet iedereen dat uw vennootschap ressorteert onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Hasselt.

Als eenmanszaak dus niet vermelden? Neen, inderdaad, alleen vennootschappen hebben zo’n RPR. Als eenmanszaak vermeldt u steeds uw woonplaats of domicilieadres, want dat bepaalt de rechtbank waaronder u valt.

Sinds 1 april 2014 zijn de gerechtelijke arrondissementen inderdaad hervormd en bijgevolg dus ook de rechtbanken van koophandel. Die laatste zijn sindsdien in hoofdzaak georganiseerd volgens de vijf hoven van beroep: Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en Bergen. Daarnaast zijn er nog drie afzonderlijke rechtbanken van koophandel: in Leuven, Nijvel en Eupen. De voorheen bestaande zittingsplaatsen, zoals bv. Mechelen blijven wel behouden, maar worden afdelingen van de nieuwe grotere rechtbanken van koophandel.

Het RPR op uw facturen moet thans uitgebreid worden. Zo moet de rechtbank van koophandel eerst vermeld worden en vervolgens, indien aanwezig, de afdeling onder die rechtbank. Indien u dus vroeger ‘RPR Hasselt’ vermeldde, moet u dat nu vervangen door ‘RPR Antwerpen, afdeling Hasselt’.

Voorgedrukt briefpapier weggooien? Neen, zo drastisch moet u niet te werk gaan. Wel voegt u op uw oud briefpapier het best de nieuwe correcte vermelding toe, bv. in een extra kader of met een sticker.

Indien u niet weet onder welke rechtbank uw vennootschap valt, kan u dat nagaan op de site van de FOD justitie : http://www.juridat.be/kantons/kantons.htm