Extralegaal pensioen : wanneer opvraagbaar? welke belasting?

  1. Opvragen?

Sinds 2016 kunt u uw groepsverzekering, uw IPT (individuele pensioentoezegging) of VAPZ maar opvragen vanaf het moment waarop u daadwerkelijk met pensioen kunt gaan en dat is in principe  vanaf uw 65ste.

Bent u echter geboren vóór 1962, dan is er een overgangsmaatregel en kunt u uw aanvullend pensioen toch nog opnemen voordat u effectief met pensioen gaat.

De precieze leeftijd waarop dat kan, vindt u onderstaand:

Geboortejaar Uitkering mogelijk vanaf
Vóór 1959 60 jaar
1959 61 jaar
1960 62 jaar
1961 63 jaar

 

  1. Belastingheffing?

Bij uitkering op uw 60ste betaalt u 20% belastingen en dat tarief daalt naar 18% eens u 61 jaar bent en naar 16,5% vanaf uw 62ste. Er is zelfs taxatie aan 10% mogelijk, maar alleen als de uitkering pas gebeurt op de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) en u tot dan “effectief actief” blijft (art. 171, 2° b WIB’92).

De minister heeft bevestigd dat effectief actief blijven tot uw 65ste niet betekent dat u tot dan ook effectief nog moet werken of even hard moet werken. Het is voldoende dat u in de drie jaar vóór de wettelijke pensioenleeftijd onafgebroken bij een sociale kas aangesloten bent en tijdens die periode ook uw sociale bijdragen voor een hoofdberoep betaald heeft. U hoeft geen bewijs van enige activiteit te leveren (mond. parl. vr. nr. 19530, 28.06.2017, Van Rompuy). Zelfs als u in de loop van die drie laatste jaren uw activiteiten moet stopzetten wegens een arbeidsongeschiktheid die erkend is door de adviserende geneesheer van uw ziekenkas, is dat geen probleem;