De fiscus gaat dit jaar op huizenjacht!

De fiscus kondigde onlangs aan verkopen van onroerende goederen (gebouwen en gronden) tegen het licht te houden om zo te zien of de gemaakte winsten werden/worden aangegeven in de personenbelasting.

Is de winst altijd belastbaar?

Enkel bij een zgn. snelle verkoop wordt u belast.

Verkoop gebouw binnen de vijf jaar. Enkel als u een privégebouw verkoopt binnen de vijf jaar na de aankoop ervan, moet u de winst opnemen in uw privéaangifte en wordt u daarop belast tegen 16,5%. Die termijn van vijf jaar wordt trouwens berekend van dag op dag en het is de datum van de notariële aan- en verkoopakte die daarvoor telt.

Let op! Ook de winst bij verkoop van een woning die u minder dan drie jaar geleden geschonken werd én die u verkoopt binnen de vijf jaar nadat de schenker zelf de woning gekocht heeft, is belastbaar.

Uitzondering. Verkoopt u uw gezinswoning binnen de vijf jaar, dan geldt de  meerwaardebelasting niet, op voorwaarde dat u er minstens 12 maanden zelf in gewoond heeft. Ook voor een geërfde woning voorziet de wet een vrijstelling.

Grond moet u acht jaar houden. Verkoopt u immers een grond binnen de vijf jaar na aankoop met winst, dan wordt die winst belast tegen 33%. Bij een verkoop na vijf jaar maar binnen de acht jaar, betaalt u nog 16,5% op uw winst.

Welk bedrag is dan belastbaar? Het is niet op de brutowinst dat u belast wordt. U mag nl. nog een aantal forfaitaire kosten aftrekken van die brutowinst. Daardoor valt het effectieve belastbare bedrag meestal nogal mee.

Let op! Geeft u de winst ten onrechte niet aan, dan riskeert u ook nog een boete (€ 50 tot € 1.250) en/of een belastingverhoging (van 10% tot 200%).

Spontaan rechtzetten? Dat is te overwegen. Was u zich er bv. niet bewust van dat de winst die u in 2015 gemaakt heeft op de verkoop van bv. een stuk grond belastbaar was, dan kunt u uw controleur daar nu nog zelf van op de hoogte brengen door spontaan een bijkomende aangifte te doen. Zo laat u alvast uw goede wil zien en verhoogt u uw kans op een kleinere boete en/of belastingverhoging.