Cateringdiensten: hoeveel BTW aanrekenen?

Over het juiste BTW-tarief van cateringdiensten woedt al jaren een discussie.

Zijn deze diensten onderworpen aan het verlaagde tarief van 6 % voor het eenvoudig leveren van een bereide maaltijd of aan 12 % voor restaurant- en cateringdiensten.

Een recente beslissing van de btw-administratie verduidelijkt de “nieuwe” regeling geldend vanaf 1 januari 2015.

Regel

Naar gelang de kwalificatie van de handeling gelden er andere btw-tarieven:

  • het zuiver leveren van een bereide maaltijd: 6 %;
  • restaurant- of cateringdiensten: 12 %;
  • dranken: 21 %;
  • globale prijs voor eten en drinken: opsplitsen van de prijs en aanrekenen van 12 % voor het eten en 21 % voor de dranken.

Maar wat zijn restaurant- en cateringdiensten?

Restaurant- en cateringdiensten zijn diensten die worden aangeboden op café of restaurant, nl. het verschaffen van spijs en drank voor verbruik ter plaatse.

Waarom zoveel verwarring?

In de praktijk is het niet zo eenvoudig om een levering van een bereide maaltijd te onderscheiden van een catering- of restaurantdienst. Om te bepalen welke van de twee (zuiver leveren van maaltijd of restaurantdienst) het is, moeten we kijken naar de kwalitatief overheersende aspecten. Een restaurant- of cateringactiviteit omvat immers een geheel van handelingen. Naast de levering van voedsel komen er ook andere diensten bij kijken, bv. bediening (aan tafel), ter beschikking stellen van infrastructuur. Om te kunnen spreken van een catering- of restaurantdienst moeten die diensten doorslaggevend zijn. M.a.w. als het dienstenaspect eerder beperkt is, is de handeling in zijn geheel als een zuivere levering van een maaltijd ( = een levering van goederen, en geen dienst) te beschouwen.

Voorbeeld

Het aanbieden van beperkte zit- of staanplaatsen om een eenvoudige maaltijd te nuttigen zonder bediening aan tafel: het leveren van de maaltijd overheerst = geen restaurant- of cateringdienst.

De volgende diensten zijn volgens de administratie zeker restaurant- of cateringdiensten:

  • verschaffen van bereide maaltijden, met bediening aan tafel (hoeft geen klassiek restaurant te zijn);
  • verschaffen van bereide maaltijden, inclusief de terbeschikkingstelling van een infrastructuur (tafels, stoelen, borden, bestek, glazen,…) voor het verbruik ter plaatse (fastfood- of zelfbedieningsrestaurant);
  • verschaffen van bereide maaltijden, met materiële tussenkomst bij de klant (bereiding van de maaltijden ter plaatse, opdienen, terbeschikkingstelling van borden, bestek, glazen,…).