cash betalingen nog toegelaten?

Sinds 1 januari 2014 bedraagt de limiet aan cash die mag worden ontvangen 3.000 euro… of toch niet?

Verkopen door handelaren en dienstverleners

Een onderscheid wordt gemaakt naargelang de prijs van de verkoop of de dienstverlening al dan niet 3.000 euro bereikt.

A. Indien de prijs – inclusief btw – onder de 3.000 euro ligt, mag de klant het totaal cash betalen.

Vb: Een klant koopt van een beroepsverkoper een tweedehandswagen voor 2.999 euro. Hij mag alles cash betalen.

B. Is de prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mag tot 10 % van de prijs cash betaald worden, met een maximum van 3.000 euro.

Vb 1: Een klant laat het dak van zijn woning voor 5.200 euro renoveren. Hij mag maximaal 520 euro cash betalen (10 % van 5.200 euro).

Vb 2: Een klant koopt van een beroepsverkoper een wagen voor 40.000 euro. Hij mag maximaal 3.000 euro cash betalen.

Opgelet! U mag een verkoop niet kunstmatig splitsen in verschillende delen onder de 3.000 euro om de beperking te omzeilen.

M.a.w. naast het alom gekende bedrag van 3.000 eurodient ook rekening gehouden te worden met het totaalbedrag van de uitgereikte factuur/facturen.

Verkopen door een particulier

Hier bestaat geen beperking, behalve voor de verkoop van gebouwen waarbij helemaal niet meer met cash mag worden gewerkt.

Vb: Het is geoorloofd voor een particulier een tweedehandswagen ter waarde van 100.000 euro geheel cash te verkopen, onverschillig of de koper al dan niet handelaar is.

Controles

Geregeld worden er controles uitgevoerd door de Algemene Directie Controle & Bemiddeling van de FOD Economie (Economische Inspectie) waarbij de controleurs gerechtigd zijn om alle boekhoudkundige en commerciƫle documenten in te kijken.

Sancties

Aan de betrokken partijen kan een boete worden opgelegd van maximaal 10 % van het onwettelijk cash betaalde bedrag, met een maximum van 1.350.000 euro en het zijn zowel de verkoper als de koper die verantwoordelijk zijn voor het betalen van de boete.

Bron: Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiƫle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme