Buitenlandse inkomsten en kinderen ten laste

Heeft u kinderen ten laste, dan wordt uw zgn. belastingvrije som, waar u sowieso recht op heeft, verhoogd omwille van die kinderlast. Feit is wel dat de verhoging steeds aangerekend wordt op het inkomen van de belastingplichtige die het meest verdient (art. 134, §4, 2° WIB 92) . Als dat hoogste inkomen echter in het buitenland verdiend en belast wordt, dan is dat inkomen in België vrijgesteld.et belastingvoordeel voor kinderen ten laste gaat dan de facto verloren…

In afwachting van een aanpassing van de wet, past de fiscus het berekeningsprogramma van de personenbelasting voor aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) aan en als de aanrekening van die toeslagen op het inkomen van de minst verdienende voordeliger uitkomt, zal de fiscus dat zo toepassen.

Voor voorgaande jaren kan mogelijks nog rechtzetting gevraagd worden via een bezwaar of een verzoek tot ambtshalve ontheffing.