buitenlandse inkomsten en kinderen ten laste – wettelijke regeling

Traditiegetrouw werd er op het einde van het jaar nog veel nieuwe fiscale wetgeving door het parlement gejaagd.

Zo komt er met ingang 2018 een wettelijke oplossing voor het probleem van de aanrekening van de toeslagen op belastingvrije som voor kinderen ten laste waarover we u in juli 2017 reeds berichtten.

Doordat de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste, bij gehuwden en wettelijk samenwonenden, werden aangerekend bij de partner met het hoogste belastbare inkomen, had dit de facto geen effect wanneer dit inkomen enkel bestond uit buitenlandse in België van belasting vrijgestelde inkomsten.

Deze aanrekeningsregel werd door de Europese en de Belgische rechtspraak strijdig bevonden met het Europees recht respectievelijk het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Om deze strijdigheid te voorkomen, wordt de wet nu gewijzigd: de voormelde aanrekeningsregel blijft, behalve wanneer de toevoeging aan het laagste belastbare inkomen voordeliger is en dit ongeacht of er in het buitenland al een voordeel word toegekend voor de kinderlast.