Belastingvermindering voor dienstencheques bij gezamenlijke aanslag

Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig. De in dat kader betaalde bedragen geven recht op een gewestelijke belastingvermindering van 30 %.

Dit is echter niet ongelimiteerd.
Er kan per persoon in 2016 maximaal 1.404 euro in aftrek gebracht worden (156 cheques), hetgeen een belastingvermindering oplevert van 421,20 euro, nl. 1.404 x 30 %.

Om maximaal te genieten, is het dus aangewezen bij gehuwden of wettelijk samenwonenden (gezamenlijke aangifte) om de uitgaven over beide personen te verdelen, zodat er geen fiscaal voordeel verloren gaat.

Er is namelijk geen automatische overdracht van het bedrag betaald boven voormelde grens. U dient de cheques onder eigen naam aan te kopen en een eigen gebruiksnummer aan te maken bij Sodexo.