AOW – belastbaar in personenbelasting?

De belastbaarheid van een AOW-uitkering is een discussie die in België een lange geschiedenis heeft gekend.

De rechtspraak maakte het de Administratie onmogelijk om de AOW-uitkering te belasten wanneer die niet rechtstreeks of onrechtstreeks een band had met de beroepswerkzaamheid. In de mate dat de AOW-uitkering werd opgebouwd louter door inwoner van Nederland te zijn, was de AOW-uitkering niet belastbaar.

Door te sleutelen aan het toepassingsgebied van artikel 34, § 1, 1° W.I.B.’92 – lees door het uit te breiden – zal de AOW-uitkering met ingang van 1 januari 2017 (aanslagjaar 2018) steeds volledig in België worden belast.

De fiscale strijd inzake de AOW-uitkering is m.a.w. dan ook definitief gestreden.