februari, 2018

 

Tot welk bedrag mag u een factuur cash betaald worden?

Sinds 16 oktober 2017 is de regeling weer aangepast – lees : versoepeld – : de grens van 3.000 euro blijft bestaan, maar de beperking tot 10 % van het factuurbedrag valt weg.

M.a.w. ongeacht de omvang van het verkoopbedrag, mag steeds een bedrag van maximaal 3.000 euro in cash ontvangen worden.

Concreet betekent dit dat bij een verkoop van bv. 5.000 euro onder de nieuwe regeling maximaal 3.000 euro in cash mag worden ontvangen, terwijl dat onder de oude regeling maximaal 500 euro (10 % van 5.000 euro) was.

Nieuw is dat ook de landbouwers, vrije beroepen en vzw’s voortaan onder het toepassingsgebied van deze regeling vallen.

Voor consumenten onderling bestaat er daarentegen nog steeds geen beperking, behalve voor de verkoop van gebouwen waarbij helemaal niet meer met cash mag worden gewerkt.