november, 2016

 

Nog belastingvermindering voor dakisolatie in 2017?

De gewestelijke belastingvermindering voor uitgaven (materiaal plus plaatsing) voor dakisolatie bedraagt 30% van het factuurbedrag, weliswaar met een plafond van 3.070 euro.

Deze belastingvermindering wordt echter vanaf 2017 afgeschaft.

M.a.w. geen belastingvoordeel meer, tenzij u kan beroep doen op de – weliswaar nog goed te keuren – overgangsmaatregel.

Naast de algemene voorwaarden (gebouw, of een gedeelte ervan met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent / minimaal 5 jaar in gebruik bij de start van de werken / plaatsing door een aannemer / correcte vermeldingen op facturen en technische vereisten m.b.t. gebruikte materialen) dient u met volgende rekening te houden:

1. U moet een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk op 31 december 2016 (een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte geldt als bewijs),
2. U moet een voorschot gestort hebben uiterlijk op 31 december 2016 (het bedrag van het voorschot is overeen te komen met de aannemer, er is geen minimumbedrag) en
3. U moet de facturen betaald hebben uiterlijk op 31 december 2017.

 

Belastingvermindering voor dienstencheques bij gezamenlijke aanslag

Op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig. De in dat kader betaalde bedragen geven recht op een gewestelijke belastingvermindering van 30 %.

Dit is echter niet ongelimiteerd.
Er kan per persoon in 2016 maximaal 1.404 euro in aftrek gebracht worden (156 cheques), hetgeen een belastingvermindering oplevert van 421,20 euro, nl. 1.404 x 30 %.

Om maximaal te genieten, is het dus aangewezen bij gehuwden of wettelijk samenwonenden (gezamenlijke aangifte) om de uitgaven over beide personen te verdelen, zodat er geen fiscaal voordeel verloren gaat.

Er is namelijk geen automatische overdracht van het bedrag betaald boven voormelde grens. U dient de cheques onder eigen naam aan te kopen en een eigen gebruiksnummer aan te maken bij Sodexo.